• Duboisstraat 43, 2060 Antwerpen

Gebaseerd in Antwerpen

Uw advocatenkantoor vooradviezen en procedures.

Foto van Philippe Janssens
Wie ben ik ?

Phillipe Janssens

Hij studeerde in 1988 af als licentiaat rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel. Na stage bij Antoon de Pourcq van advocatenkantoor Terecht, werd hij in 1991 ingeschreven aan de balie te Antwerpen. In 2003 stichtte hij het kantoor in de Duboisstraat 43 te Antwerpen.

Materies

Mijn diensten

Huurrecht

Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht

Contractenrecht

Gerechtelijk recht

Incasso

Personen- & familierecht

Sociaal recht

Strafrecht

Verkeersrecht

Verzekeringsrecht

Vreemdelingenrecht

erelonen

Prijsberekening

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt met betrekking tot een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene kantoorkosten en specifieke kosten. Het ereloon van de advocaten kan overeenkomstig de volgende vier methodes worden berekend:

1. Aanrekenbare tijd

De betrokken advocaat houdt een tijdstabel bij en rekent de gepresteerde uren aan.

2. De waarde van de zaak

De advocaat berekent zijn ereloon als percentage op de waarde van de zaak. Voor de berekening van de waarde van de zaak moet rekening worden gehouden met de hoofdsom en de intresten.

3. Forfaitair

Deze methode kan worden gebruikt voor de begroting van erelonen in niet of moeilijk in geld waardeerbare geschillen. Bv. strafrecht, familierecht, vreemdelingenrecht.

4. Abonnementsovereenkomst

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt met betrekking tot een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene kantoorkosten en specifieke kosten.

Contact

Contacteer mij

Bel mij op+32(0)3.475.23.16of vul het formulier in.

Consultaties enkel na telefonische afspraak