Erelonen
 

 

Het ereloon van de advocaten kan overeenkomstig de volgende vier methodes worden berekend:

 

1. aanrekenbare tijd

De betrokken advocaat houdt een tijdstabel bij en rekent de gepresteerde uren aan.

 

2. de waarde van de zaak

De advocaat berekent zijn ereloon als percentage op de waarde van de zaak. Voor de berekening van de waarde van de zaak moet rekening worden gehouden met de hoofdsom en de intresten.

 

3. forfaitair 

Deze methode kan worden gebruikt voor de begroting van erelonen in niet of moeilijk in geld waardeerbare geschillen. Bv. strafrecht, familierecht, vreemdelingenrecht.

 

4. abonnementsovereenkomst

Voor professionele cliŽnten kunnen daarenboven, in het kader van een abonnementsovereenkomst, afspraken gemaakt worden op maat van de cliŽnt teneinde een kosten-efficiŽnte samenwerking te verzekeren

 

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt met betrekking tot een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliŽnt. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene kantoorkosten en specifieke kosten.